Etuit AB -> Firma Etuit

Vi startade företaget i december 1998. Fram till juli 2021 ägde vi den gamla Stickfabriken på Björlandavägen 11. Sedan juli 2022 är aktiebolaget ombildat till Firma Etuit där Jens fortsätter sin konsultverksamhet. Gill har sedan några år tillbaka avslutat sin verksamhet.